LABOREX werd opgericht met als doelstelling het uitoefenen van controles op werken en materialen die verband houden met burgerlijke bouwkunde in al haar aspecten, zowel voor private als publieke doeleinden, daarin begrepen grondmechanica, voorstudie en experimenteel onderzoek. Het uitvoeren en interpreteren van grondonderzoeken met laboratoriumproeven in verband met milieustudies, hydrologie, en inzonderheid de onderzoeken te doen in het kader van de wetgeving op de bodemsanering.